عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
نشست صمیمی بسیج اساتید دانشکده فنی حرفه ایی محمد باقر (ع)ساری
تاریخ خبر :1396/11/21 16:17:46


نشست صمیمی بسیج اساتید دانشکده فنی حرفه ایی محمد باقر (ع)ساری تاریخ 07/11/96در این مرکز برگزار گردید.

در این نشست که با حضور مسوولنظارت وارزیابی بسیج اساتید استان مازندران صورت گرفت برنامه های اجرایی وجاری کانون مورد ارزیابی قرار گرفت ودر نهایت از اعضای بسیج اساتید کانون نظر خواهی در خصوص مسوول پیشنهادی جدید صورت گرفت.گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 89