عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
جلسه تودیع معارفه مسوول کانون بسیج اساتید
تاریخ خبر :1396/11/21 16:11:07


جلسه تودیع معارفه مسوول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور محمود آباد-04/11/96

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید جلسه ایی با حضور مسوول نظارت وارزیابی سازمان بسیج اساتید ،نایب ریس مجمع بسیج اساتید استان،رییس وشورای معاونین دانشگاه واعضاءشورای کانون بسیج اساتیددانشگاه پیام نورمحمود آبادتشکیل شد وبرادر مجید شیرزاد به عنوان مسوول جدید کانون بسیج اساتید معرفی شدند واز زحمات برادر محمد نوروزی تقدیر به عمل آمد.گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 81