عنوان سایت
یکشنبه 29بهمن 1396
مشاهده خبر
جلسه تودیع معارفه مسوول کانون بسیج اساتید
تاریخ خبر :1396/11/21 16:07:05


به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید جلسه ایی با حضور مسوول نظارت وارزیابی سازمان بسیج اساتید ،رییس وشورای معاونین دانشگاه واعضاءشورای کانون بسیج اساتیددانشگاه پیام نور بهشهرتشکیل شد وبرادر علی عسکری به عنوان مسوول جدید کانون بسیج اساتیدمعرفی شدند واز زحمات برادر محمد حسین شعبانی تقدیر به عمل آمد.گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 17