عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
مجمع بسیج اساتید استان با حضور رئیس قشر و شورای قشر برگزار گردید.
مجمع بسیج اساتید استان با حضور رئیس قشر و شورای قشر برگزار گردید.
تاریخ خبر :1396/11/21 13:26:17


مجمع بسیج اساتید استان با حضور رئیس قشر و شورای قشر برگزار گردید.

 

این مجمع در مورخه 18/11/96 با حضور اعضای شورا و رئیس قشر با موضوع دین زدایی و علم زدایی در دانشگاه ها برگزار گردیدکه ابتدا رئیس سازمان جناب آقای دکتر جوادی در خصوص  نحوه شکل گیری مجمع و جلسات شورا و همچنین کارگروه های تشکیل شده در خصوص موضوع فوق مطالبی را ارائه نمودند سپس رئیس مجمع قشر جناب آقای دکتر خدابخش در مورد معضل دین زدایی و علم زدایی در محیط دانشگاه ها چنین اعلام نمودند که این مسئله اگر به عنوان یک سیاست مدیریتی و خط و مشی مدون قرار نگیرد تبدیل به یک عارضه خطرناک میشود که بایستی به موقع و با تمهیدات لازم به مقابله با آن پرداخت.از جمله علایم بدیهی آن را تضعیف جایگاه علم و اجتهاد علمی-انحطاط در حوزه های علم و دین و غیره شمردند و تاکید نمودند که بر این اساس باید به معرفی و ارائه الزامات دین بر مبنای معرفت علمی دقیق و محکم در سطح دانشگاه ها یعنی پرداختن به علم دینی امری بسیار ضروری است.                                                          گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها,تست,دانشگاه ها,رسانه های دیگر

تعداد بازديدها: 247