عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور الشتر
کارگاه دستاورد های انقلاب اسلامی
کارگاه آموزشی
تاریخ خبر :1396/11/19 20:51:16


به گزارش سازمان بسیج اساتید لرستان: کارگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور الشتر برگزار گردید.گروه خبر: اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها

تعداد بازديدها: 123