عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
جلسه نقد ونظریه پردازی
بسیج اساتید
تاریخ خبر :1396/11/19 20:41:27


جلسه نقد نظریه داروین با همت دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد رهبری و بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار شد.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها

تعداد بازديدها: 102