عنوان سایت
سه شنبه 4اردیبهشت 1397
مشاهده خبر
نشست مجمع بسیج اساتید استان همدان
نشست مجمع بسیج اساتید استان همدان
نشست مجمع بسیج اساتید استان همدان
تاریخ خبر :1396/11/16 08:24:11


نشست مجمع بسیج اساتید استان همدان در روز شنبه 1396/11/14 از ساعت 14 تا 17 برگزار گردید.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها,تست,دانشگاه ها,معاونت ها,رسانه های دیگر

تعداد بازديدها: 205