عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
بازدید علمی اساتید بسیجی دانشگاه های همدان از نیروگاه شهید مفتح
بازدید علمی اساتید بسیجی دانشگاه های همدان از نیروگاه شهید مفتح
بازدید علمی اساتید بسیجی دانشگاه های همدان از نیروگاه شهید مفتح
تاریخ خبر :1396/11/08 14:07:25


در راستای ارتباط دانشگاه و مراکز تولیدی و صنعتی، بازدید علمی استادان بسیجی دانشگاه های همدان در تاریخ 96/11/2 از نیروگاه 1000 مگاواتی شهید مفتح همدان انجام گرفت.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها,تست,دانشگاه ها,معاونت ها,رسانه های دیگر

تعداد بازديدها: 171