عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
🅾فراخوان مقاله سومین همایش امنیت پایدار در استان خوزستان
تاریخ خبر :1396/10/17 22:26:56


🅾فراخوان مقاله سومین همایش امنیت پایدار در استان خوزستان

محورهای همایش:

🔹مفاهیم و نظریه ها
🔸فناوری های نوین
🔹اقتصادی
🔸اجتماعی
🔹فرهنگی
🔸زیست محیطی

⏳مهلت ارسال مقالات تا 15 بهمن 96

🗓تاریخ برگزاری: اهواز اسفند ماه 96🔻گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها,تست,دانشگاه ها,معاونت ها,رسانه های دیگر

تعداد بازديدها: 254