عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
جلسه مشترک بسیج اساتید دانشگاه های شهر همدان
جلسه مشترک بسیج اساتید دانشگاه های شهر همدان
جلسه مشترک بسیج اساتید دانشگاه های شهر همدان
تاریخ خبر :1396/10/12 11:20:08


برگزاری جلسه مشترک بسیج اساتید دانشگاه های شهر همدان، رؤسای محترم دانشگاه ها و مسؤولین محترم نهاد دانشگاه ها در تاریخ 1396/10/11گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار برگزیده استان ها,اخبار عمومی,اخبار دانشگاهها,تست,دانشگاه ها,معاونت ها,رسانه های دیگر

تعداد بازديدها: 264