فرهنگی

معرفی کتاب؛
19/07/1399 13:53

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای نهضت استادی بسیج ایران (ناب…

در نشست شورای معاونت فرهنگی نهضت استادی بسیج ایران مطرح شد:
15/07/1399 11:48
معاون فرهنگی و اجتماعی جنبش استادی بسیج خبرداد:
22/06/1399 15:23

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش استادی بسیج ایران (جابا…

در نشست شورای عالی فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید مطرح
02/04/1399 14:07
در یادداشت معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید مطرح شد
06/03/1399 13:03

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور در…

در یادداشت دکتر علی مرادزاده مطرح شد:
03/03/1399 15:19

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور،…

در نشست شورای‌عالی معاونت فرهنگی اجتماعی بررسی شد:
15/02/1399 14:20

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور،…

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج اساتید استان فارس ص
16/01/1399 19:38
در دهمين نشست شوراي عالي فرهنگي و اجتماعي سازمان بسیج اساتی
12/12/1398 22:02
به مناسبت گرامیداشت دهه فجر صورت گرفت:
14/11/1398 14:42
در هشتمین نشست شورای‌عالی معاونت فرهنگی و اجتماعی بسیج اساتی
24/10/1398 11:04
در نشست شورای‌عالی معاونت فرهنگی سازمان بسیج اساتید کشور مطر
19/09/1398 14:27

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج…

در دومین جلسه شورای تخصصی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بسی
15/05/1398 13:24
در اولین نشست شورای تخصصی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بسی
15/05/1398 13:05
به همت بسیج اساتید استان خراسان رضوی برگزار شد:
05/05/1398 12:10

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان خراسان…