یادداشت و گفتگو

در بیانیه مجمع اساتید مسلمان دانشگاه‌ها مطرح شد:
22/06/1399 11:59

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش استادی بسیج ایران(جابا…

در بیانیه جنبش استادی بسیج اصفهان مطرح شد:
18/06/1399 15:43

به گزارش روابط عمومی جنبش استادی بسیج استان اصفهان، جنبش استادی…

مجتبی زارعی در پاسخ به معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی نوش
18/06/1399 12:34

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش استادی بسیج ایران (جابا…

پیرامون پیگیری مسائل شرکت نساجی ایران پوپلین رشت صادر شد:
16/06/1399 15:35

به گزارش روابط عمومی جنبش استادی بسیج استان گیلان، شورای تبیین…

تحلیلی کوتاه از وقایع لبنان:
25/05/1399 12:41

به گزارش روابط عمومی جنبش استادی بسیج استان…

در پیام گرامیداشت سالروز مقاومت اسلامی جنبش استادی بسیج استا
25/05/1399 11:32

به گزارش روابط عمومی جنبش استادی بسیج…

عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس مطرح کرد:
23/05/1399 18:07

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ی جنبش استادی…

در بیانیه مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها مطرح شد:
23/05/1399 17:22

به گزارش روابط عمومی ومرکز رسانه‌ای جنبش استادی…

عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس مطرح کرد:
19/05/1399 13:14

به گزارش روابط عمومی جنبش استادی بسیج ایران (جابا)، دکتر مجتبی…

یادداشت مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه خمینی شهر:
19/05/1399 12:02

به گزارش روابط عمومی جنبش استادی بسیج استان…

یادداشت دکتر عمران علیزاده در خصوص حادثه لبنان:
19/05/1399 11:28

به گزارش روابط عمومی جنبش استادی استان گیلان،…

عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس مطرح کرد:
13/05/1399 16:03

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش استادی بسیج ایران (جابا…

یادداشت مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه خمینی شهر در خصوص مطا
06/05/1399 14:51
در بیانیه کانون بسیج اساتید دانشگاه‌های خوی مطرح شد:
05/05/1399 16:04

به گزارش روابط عمومی جنبش استادی استان…

مسئول بسیج اساتید استان آذربایجان غربی مطرح کرد:
05/05/1399 12:30

به گزارش روابط عمومی جنبش استادی بسیج استان آذربایجان غربی، دکتر…

روابط عمومی جنبش استادی بسیج استان مرکزی مطرح کرد:
04/05/1399 15:29
به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش…