عنوان سایت
سه شنبه 4اردیبهشت 1397
مشاهده يادداشت/مقاله
از اعتراض تا اغتشاش
تاریخ :1396/10/12
از اعتراض تا اغتشاش
نويسنده: معاون علمی وپژوهشی سازمان بسیج اساتیداستان هرمزگان:استادبسیجی قاسم امینی

بسمه تعالی
موضوع: (از اعتراض تا اغتشاش)
نگارنده: قاسم امینی(استاد دانشگاه )
     تاریخ همیشه محمل و بستر تقابل میان طبقه حاکم  فرادست و طبقه فرودست بوده است. که گاهی این تقابل ها تا سرحد خشونت رفته و موجبات برافتادن نظام سیاسی را در پی داشته است ، این فروپاشی را در ادبیات سیاسی و اجتماعی به انقلاب (انقلاب کلاسیک )تعبیر می‌کنند.  معمولا این نوع تغییرات اجتماعی معمولا از پایین به بالا بوده و دارای رهبری سیاسی و اجتماعی و آرمان و ایدئولوژی و ... میباشد.اما نوع دیگری از انقلاب ها شکل گرفته که عمدتا محصول اتاق فکر های تخصصی کشور های استعماری غرب به رهبری آمریکا و انگلیس امثال خانه آزادی-بنیاد سوروس و غیره ...  بوده که عمده هدفش دخالت در کشور های دیگر (غیر همسو)می باشد که از آن به انقلاب های رنگی یا نرم یا مخملی نیز یاد می شود.  برجسته ترین ویژگی انقلاب های رنگی نقش قدرتهای بزرگ و استعماری درآن بوده و تغییرات (فشار)از بالا می باشد.از وجوه مشترک در هر دو انقلاب نیز  وجود کلید واژه( اعتراض )است. اعتراض در انقلاب های کلاسیک محصول تقابل های تاریخی و اجتماعی و عدم اعتماد و تضاد های طبقاتی بین طبقه حاکم و مردم بوده که در طول زمان انباشت شده به عبارتی دیگر اعتراض سیر تکامل خود را طی نموده تا به مرحله بلوغ رسیده است ولی کلید واژه، اعتراض، در انقلاب های رنگی یا نرم دارای ویژگی هایی نظیر:  ساختگی بودن، طراحی شده ،بزرگنمایی توسط رسانه های خارجی، غیر واقعی، هماهنگی با سرویس‌های جاسوسی بیگانه،نداشتن عقبه  اجتماعی و غیره... است.با توجه به این موضوع میتوان تحولات چندین روز گذشته در برخی شهرهای ایران را میتوان اینچنین ارزیابی کرد:
۱-گفتمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در این چند دهه گذشته فرازو نشیب های مهمی را پشت سر گذاشته و دستاوردهای مهمی به لحاظ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و امنیتی و علمی و تکنولوژیکی به دست آورده که بدون وابستگی به دیگری بوده است .مثلا در حوزه دفاعی و موشکی یا فناوری هسته ای با ایجاد امنیت در پیرامون(عراق و سوریه )که امنیت داخلی را به دنبال داشته است.
۲-وجود مشکلات و معضلاتی مثل :وجود تضاد طبقاتی_ رانت خواری-پارتی بازی _فامیل گرایی اداری_فرهنگ مصرف گرایی افراطی_وجود نظام دیوانسالاری و قانون گذاری ناکارآمد در برخی حوزه ها_عدم پاسخگویی صادقانه برخی مسئولین و غیره..که خود در همه جوامع زمینه ساز نارضایتی عمومی می باشد.
۳_اعتراض  و نقد عملکرد حاکمان حق شهروندان بوده ، که در اندیشه اسلامی(نهج البلاغه )و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن تصریح شده است . ولی ایجاد خشونت و ساختارشکنی و هتک حرمت به مقدسات ملی و دینی جامعه و ساختار شکن دیگر در چهارچوب یک  اعتراض قانونی  نبوده و هرحکومتی با آن برخورد قاطع میکند
۴_ باید نظام اسلامی قبل از اینکه دشمنان قسم خورده از این اعتراضات و نگرانی های ملت سوءاستفاده کنند خود چاره ای بیاندیشد و با فراهم کردن راهکارهای  قانونی زمینه و بستر  انتقال حرفها و خواسته های بجا و به حق مردم شریف ایران را به دولت و حاکمان فراهم کرده و راهکارهای عملی برای حل آن ارائه کند.
۵_اتحاد  و وحدت و همدلی رمز موفقیت و عبور از بحران های متعدد بوده و این را در طول چند دهه عمر انقلاب اسلامی به عینه دیده شده است.
۶_مراکز رسانه ای  ملی مثل صدا و سیما  که مسئولیت تبیین و ارائه و اطلاع رسانی ملی را برعهده دارد  باید ابتکار عمل را به دست گرفته و مرجعیت و مقبولیت عمومی خود را به نمایش بگذارد و نگذارد حرف حق ملت از زبان کج رسانه های بیگانه شنیده شود.
۷_گروه های سیاسی نیز باید از تفرقه افکنی پرهیز کرده و دولت مستقر نیز مسئولیت عملکرد و وعده هایش را در نظر گرفته و به جای فرافکنی به پاسخگویی و  حل بحران معیشتی مردم پرداخته و زمینه امیدواری بیشتر مردم به نظام اسلامی را فراهم نماید.
۸_ مردم آگاه و بصیر ایران به خوبی تفاوت بین اعتراض منطقی و دلسوزانه و اغتشاش را درک کرده و صف خود را از هتاکین  وابسته به ارتجاع غربی که به دنبال نابودی اسلام و ایران هستند جدا میدانند ،ولی بر خواسته های به حق و مشروع خود در حوزه های مختلف در قبال دولت پافشاری دارند.