عنوان سایت
چهارشنبه 5اردیبهشت 1397
مشاهده يادداشت/مقاله
شاخص هاي پژوهشي و فناوري
تاریخ :1396/10/12
شاخص هاي پژوهشي و فناوري
نويسنده: شاخص هاي پژوهشي و فناوري

مقايسه شاخص ها چه اقتصادي،‌ چه فرهنگي و يا اجتماعي و غيرو معمولا بهترين روش در ايجاد امكان شناخت از پيشرفت يا پسرفت در جوامع اند. يكي از مهمترين اين شاخص ها مرتبط است به وضعيت پژوهش و فناوري در هر كشور، استان و يا هر دانشگاهي. طي چند دهه گذشته كه عرصه پژوهش و فناوري عرصه اي پر رونق و پر جنب و جوش بوده است، هميشه از پيشرفت سخن به ميان بوده است ولي هيچگاه شاخصي اعلام نگرديده است تا جايگاه خودمان را در سال هاي متمادي نسبت به يكديگر ببينيم. از طرفي چون اين شاخص تعريف نشده بوده است لذا هفته پژوهش كه مي رسد دانشگاه ها مقالات علمي، كتب چاپي، طرح هاي پژوهشي و به موازات آن پارك هاي علم و فناوري نيز اختراعات، ‌ابتكارات و بعضا فناوري هاي خود را به نمايش مي‌گذارند،‌ غافل از اينكه سال گذشته هم همين ها بودند يا خير و غافل از اينكه اين دستاوردها چقدر سودمند بوده است؟ و اصلا سودمندي چيست؟ و چقدر مشكل كشور را حل كرده است؟ و سئوالاتي از اين دست گريبان گير مي شود و مسئله دو چندان پيچيده، چرا كه شاخصي در اين خصوص تعريف نكرده ايم و يا اگر تعريف كرده ايم مثل ديگر شاخص ها در دسترس نيست و يا اقبال عمومي نداشته است.

اين مشكل وقتي در مقياس هاي كوچكتر مي آيد هم مهمتر مي شود و هم مشكل تر مي شود مثلا در مقياس يك استان و يا يك دانشگاه. قابل ذكر است كه سالانه دانشگاه هاي كشور بر اساس شاخص هاي خاصي امتياز‌بندي مي شوند و بر اساس آن اعتبار دريافت مي كنند ولي باز جامعه از آن شاخص ها هيچ اطلاعي ندارد.

در هر صورت اهميت اين شاخص كمتر از ديگر شاخص هاي جامعه نيست و با تاكيدي كه مقامات مسئول كشور بر مقوله پژوهش و فناوري دارند و اغلب پيشرفت هاي فناورانه و صنعتي دنيا از اين مسير مي گذرد،‌ به نظر مي رسد يك ايجاد اين شاخص لازم و ضروري است.