عنوان سایت
چهارشنبه 5اردیبهشت 1397
مشاهده يادداشت/مقاله
خطر هات تاپیک ها برای پژوهش کشور
تاریخ :1396/08/27
خطر هات تاپیک ها برای پژوهش کشور
نويسنده: محسن حکیمی

با رشد چشمگیر تولید علم ایران، مساله ای که زیاد تکرار می شود لزوم جهت دهی پژوهش ها به سمت نیازهای داخلی است. امری که تحقق آن نه تنها به رفع نیازهای جامعه منجر می شود، جایگاه پژوهشگر را هم به نحو مطلوبی ارتقا خواهد داد. عجیب اینکه علی رغم اینهمه تاکید و زمینه سازی های بسیار، این تغییر رویکرد بسیار کندتر از آنچه انتظار می رود در حال انجام است. مقایسه دو روند "هات تاپیکی" و "نیازمحور" در تعریف موضوع یک پروژه پژوهشی می تواند تا حدی دلیل این روند کند را توجیه کند.

در رویکرد نیازمحور لازم است ابتدا نیازهای مجموعه صنعتی شناخته شود، ضعف زیرساخت های تعامل دانشگاه و صنعت و تفاوت ادبیات این دو مجموعه نخستین مشکل است. عناوین حاصل معمولا کلی بوده و لازم است به عناوین تخصصی خرد شود که یک کار گروهی با تخصص های مختلف می طلبد و در حال حاضر سازوکار مشخصی برای این کار در ساختار دانشگاه وجود ندارد. اما در رویکرد هات تاپیکی پژوهشگر با صرف چند ساعت و بررسی چند وبسایت از مجله تخصصی می تواند لیستی از موضوعات با ترتیب اولویت به دست آورد و در نهایت شانس بالاتری برای چاپ و انتشار  مقاله داشته باشد. متاسفانه این سادگی مسیر و غفلت از سناریوی مخفی پشت تعریف هات تاپیک ها منجر شده سرمایه های علمی به جای حل مشکلات کشور به لقمه ای لذیذ و راحت الحلقوم کمپانی های غربی مبدل شود.