عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
به همت معاونت آموزشی سازمان بسیج اساتید برگزار شد:
نشست نهم از سلسله نشست های تخصصی« بسیج و ایران فردا»
تاریخ خبر :1397/02/03 17:50:44


به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید، دکتر صادق زاده قمصری با انتقاد از وضعیت سیاستگذاری عمومی در کشور، مطالب خود را در دو بخش مطرح کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش نخست 6 نکته را از اهمّ مفروضات و مبانی سیاستگذاری عمومی دانست. ازجمله اینکه:

1. تکیه حکمرانان بر روند سیاستگذاری عمومی و بهره مندی از نتایج و دستاوردهای این روند در مجموعه برنامه های کلان و خرد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه؛

2. منظور از سیاستگذاری عمومی «مجموعه ای از جهت گیری های نسبتاً ثابت معطوف به بیان چگونگی تحقق آرمانها و اهداف کلان جامعه مورد نظر است که با توجه به شرایط و محدودیت های واقعی و چالش های پیش روی جامعه در افق زمانی مشخص، بر اساس فرایندی نظام مند و علمی و واقع بینانه و با استفاده از خرد جمعی، ازسوی مراجع ذی صلاح جامعه تبیین و ابلاغ می شوند»؛

3. سیاست های عمومی مصوب نقشی اساسی در ساماندهی، طراحی و تعیین ارزیابی و اصلاح مداوم اجزا و مؤلفه های گوناگون طرح ها و برنامه های عملیاتی جامعه دارند؛

4. سیاستگذاری عمومی به کاهش شکاف بین نظر و عمل در عرصه های مختلف کمک می کند؛

 5. نقش محوری و ویژه سیاستگذاری عمومی در کشور ما با توجه به قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام، برعهده رهبری معظم انقلاب است که این وظیفه ازطریق تعیین سیاست های کلان و کلی حاکم بر فعالیت قوای سه گانه و نظارت بر حسن اجرای آن انجام می یابد؛

6. مهمترین نکته اینکه فرآیند سیاستگذاری عمومی در کشور ما با توجه به انواع و سطوح مختلف سیاست های مورد نیاز، باید در قالب زنجیره ای سازوار و معنادار و توسط نهادهایی دارای روابط مشخص سلسله مراتبی صورت پذیرد و درعین حال باید نسبت این نهادها و ساختارهای سیاستگذار، هم با نهادهای علمی و نظریه پردازان حوزه و دانشگاه و هم با دیگر نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی کشور مشخص باشد.

دکتر صادق زاده در ادامه و در بخش دوم مطالب خود به توصیف و تحلیل وضع موجود فرآیند سیاستگذاری عمومی در کشور پرداخت و گفت:

با اندک تأملی در شرح وظایف و روابط سازمانی نهادهای سیاستگذار بخشی و فرابخشی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شوراهای عالی ناظر به تنظیم و تدوین سیاستهای عمومی به این نتیجه می رسیم که متأسفانه گسستی ساختاری بین این نهادهای فعال در امر خطیر سیاستگذاری عمومی وجود دارد و به نظر می رسد که تنها وجه ارتباط میان این نهادهای گوناگون این است که افرادی حقیقی یا حقوقی بطور مشترک در ترکیب اعضای این نهادها حضور دارند و گویا تصور بر این بوده که همین اشتراک در ترکیب ساختارها، باعث ارتباط معنادار بین عملکرد این نهادها خواهد شد.

وی سپس به ذکر مثال هایی در این زمینه پرداخت. مانند اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی – به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری حوزه فرهنگ کشور – هیچ ارتباط سازمانی و قانونی مشخصی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. همچنین محدوده عملکرد این شورا با حوزه فعالیت مجلس شورای اسلامی بصورتی مبهم و با تداخل و همپوشانی بسیار به نظر می رسد. همینطور شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور نیز هیچ ارتباط معنادار سازمانی با شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارند.

نهمین استاد مدعو به سلسله نشست های « بسیج و ایران فردا» یکی از آسیب های این حوزه را عدم انجام تحقیقات سیاست پژوهانه درخصوص ارزیابی و تحلیل و آسیب شناسی وضعیت موجود نظام فرهنگی و تربیتی کشور دانست و تأکید کرد؛ گویا بحث سیاستگذاری عمومی را تنها به تعیین و تدوین سیاستهای عمومی در قالب تصویب و ابلاغ اسنادی ملی در هر بخش فرو کاسته ایم.

در پایان این نشست نیز، دکتر صادق زاده به پرسش های اساتید و دانشجویان علاقمند حاضر در جلسه پاسخ گفت.

لازم به ذکر است معاونت آموزشی سازمان بسیج اساتید، با رصد مسائل مهم کشور و با دعوت از اساتید و نخبگان دانشگاهی، آنها را به معرض نقد و نظر علمی می گذارد.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار دانشگاهها

تعداد بازديدها: 104