عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
در بیانیه بسیج اساتيد دانشگاه تهران دربارة اتفاقات اخیر دانشگاه تهران مطرح شد:
انتصاب آمرانه مدیر گروه و تغییر غیرقانونی اساسنامة مرکز عالی مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
تاریخ خبر :1396/12/12 15:18:13


به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور؛ بسیج اساتید دانشگاه تهران در بیانیه‌ای درباره اتفاقات اخیر دانشگاه تهران و تبدیل انتخابات به انتصابات، اعتراض کرد.

 

در متن این بیانیه آمده است:

« متأسفانه و به فاصله چند روز دو اتفاق ناموجه، غیرآکادمیک و سیاسی در دانشگاه تهران به وقوع پیوست که نگرانی عمیق بدنه علمی و انقلابی دانشگاه را به دنبال داشته است.

در اقدام اول، نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران برخلاف رویه و عرف موجود مبادرت به انتصاب آمرانه نفر دوم از رأى­گیری آزاد گروه مطالعات منطقه‌­ای، آن­ هم با اختلاف فاحش آرا در نسبت با نفر اول گروه کرد!

نفر دومی که دارای سوابق سیاسی و عضویت در باشگاه سیاسی خاصی است؛ بدون توجیه علمی و منطقی به مدیریت یک گروه علمی منصوب شد؛ این درحالی است که حزب متبوع مدیر غیرانتخابی و جدید گروه مطالعات منطقه­‌ای بارها بر حاکمیت دوگانه انتصابی و انتخابی در نظام جمهوری اسلامی تأکید داشت؛ از این­ رو استادان قانون­گرای دانشگاه تهران خواستار استعفای عقلانی مدیر جدید گروه مطالعات منطقه­‌ای بوده تا بیش از این شئونات علمی و آکادمیک در این دانشگاه بزرگ کشور مورد سخره واقع نشود.

اقدام ناشایست بعدی که رسماً همراه با تخلفات قانونی رخ داد همانا تغییر اساسنامة مرکز عالی مطالعات انقلاب اسلامی به­ منظور کاهش اثربخشی ساختاری و حذف مدیریت انقلابی آن در تنها مرکز پژوهشی انقلاب در دانشگاه تهران است؛ رئیس دانشگاه تهران درحالی­که جریان­‌های فکری ناسالم در دانشگاه تقویت و تبلیغ می‌­شود با کدامین مجوز قانونی، علمی و انقلابی هویت مستقل تنها مرکز آموزشی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی در کشور را با تابلوی انقلاب آن­هم در آستانة چهل سالگی نهضت اسلامی ایرانیان تضعیف کردند؟

 اساتید مؤمن و انقلابی دانشگاه تهران توقع دارند رئیس دانشگاه به این رفتارهای سیاسی در مدیریت دانشگاه بزرگ کشور پایان داده و با توقف روند تخلفات و نیز جبران خطاهای اخیر، تمامی همت خود را مصروف بهبود وضعیت علمی و پژوهشی دانشگاه تهران کند.

همچنین از نهادهای نظارتی دانشگاهی و عالیه کشور انتظار می‌­رود در اسرع وقت نسبت به رسیدگی تخلفات گفته شده اقدام کند.گروه خبر: اخبار سازمان

تعداد بازديدها: 229