عنوان سایت
چهارشنبه 5اردیبهشت 1397
  اخبار سازمان
440 تن از استادان بسیجی دانشگاههای کشور طی نامه ای خطاب به سرداران سپاه پاسداران انقلاب ا ...
دکتر محمدرضا ابن الدین – جانشین سازمان بسیج اساتید کشور - اعلام کرد: کانون های بسیج اساتید ...
نهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی « بسیج و ایران فردا» توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر ص ...
رییس سازمان بسیج اساتید کشور طی نامه ای، پیمان ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی د ...
دکتر مجتبی زارعی رییس سازمان بسیج اساتید کشور طی حکمی دکتر محمدحسین یادگاری را به .سمت ریی ...
  اخبار عمومی
رییس سازمان بسیج اساتید کشور طی نامه ای، پیمان ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی د ...
.
برنامه این هفته زاویه از شبکه چهارم سیما، به این سوال که «چگونه جشنواره هایی مثل فارابی ب ...
  اخبار دانشگاهها
440 تن از استادان بسیجی دانشگاههای کشور طی نامه ای خطاب به سرداران سپاه پاسداران انقلاب ا ...
دکتر محمدرضا ابن الدین – جانشین سازمان بسیج اساتید کشور - اعلام کرد: کانون های بسیج اساتید ...
نهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی « بسیج و ایران فردا» توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر ص ...
دکتر مجتبی زارعی رییس سازمان بسیج اساتید کشور طی حکمی دکتر محمدحسین یادگاری را به .سمت ریی ...